Microsoft Albayrak’a tazminat ödeyecek

Albayrak Grubu, tüm bilgilerini yurt dışındaki bulut sistemine yüklemeye zorlayan Microsoft’a açtığı davayı kazandı.

Microsoft Albayrak’a tazminat ödeyecek

Yaklaşık 3 yıl önce Albayrak Grubu, şirketin tüm bilgilerini yurt dışında bulunan bulut sistemine yüklemeye zorlayan Microsoft’a açtığı davayı kazandı. Davanın Türkiye'de ticari merkezi bulunmayan ancak ülkemizde ürünlerini satan kuruluşların yargılanması bakımından emsal niteliği taşıdığını söyleyen Avukat Sefa Karcıoğlu, mahkemenin 2017 yılında ödenen 1.5 milyon TL sözleşme bedeli ile 422.000 dolar değerindeki bakım ve güncelleme bedelinin ticari faizi ile birlikte Albayrak’a ödenmesine hükmettiğini açıkladı.

ÖNCELİĞİMİZ MAHREMİYET!
Albayrak Grubu bünyesindeki 100’den fazla şirketin ihtiyacını karşılamak üzere satın alınan Microsoft ERP Omprem ürününün 2017 yılında 1.5 milyon TL'ye satın alındığını belirten Karcıoğlu, "Grup bünyesindeki şirketlerin mahremiyetinin korunması ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasının engellenmesi için bu ürün tercih edildi. Ancak kurulum süreci üzerinden 33 ay geçmesine rağmen Microsoft ve ürünü Türkiye’de satan yerli firma Gold Partner tarafından çalışır duruma getirilmedi" dedi.

ART NİYET DAVASI
Yaşananların art niyetli olduğunu ifade eden Karcıoğlu, Albayrak Grubu'nun bu gerekçeyle dava açtığını anlattı. Karcıoğlu şöyle konuştu: "Albayrak Grup olarak biz, parasal değerinden çok bu davanın milli bir mesele olduğunu, milyonlarca liraya satılan Omprem ürünün bilerek çalıştırılmadığı, asıl amacın kurumsal firmaların bulut sistemine geçmesi ve verilerin yurt dışına aktarılmak istendiğini, çeşitli bahaneler ile Türkiye’deki şirketlerin buluta geçmeye zorlandığı bu tutumun yasalarımıza aykırı olduğunu ifade ettik. Dünya devi de olsa hiç kimse mahkemelerimizden üstün değil. Türkiye’de bir ürün satılıyor ise, sözleşmede aksi kararlaştırılmış olsa bile Türk Mahkemelerinin karar vermeye yetkili olduğunu, sözleşmede yazılmış olsa bile ürünü satın alana kişi bakımından zarar sınırlandırmasının Türk Yasaları bakımından geçersiz olduğunu açtığımız davada belirtmiştik."

EMSAL BİR KARAR
Mahkemenin bilirkişi incelemesinin ardından emsal bir karar verdiğini ifade eden Karcıoğlu, “Merkezi yurt dışında olan bir firmaya dava açabilmeniz için yurt dışına tebligat yapmanız gerekir. Yurt dışına dava dilekçesinin ve eklerini İngilizce çevirmeniz gerekir. Biz Türkiye’de ürünü satan Microsoft, Türkiye’deki temsilciliği niteliğinde olan Microsoft Türkiye’nin tebligatı almadığını ancak Türkiye’de ürünü satan yerli firmanın Microsof Compilation’ı temsil ettiğini ve onun acentesi olduğunu iddia etmiştik. Mahkeme yaptığı inceleme ve değerlendirmede iddialarımızı haklı bularak yurt dışına tebligat yapılmasına gerek olmadığını, Türkiye'deki acentesi üzerinden yargılanabileceğine işaret etti. Mahkemece verilen karar, Albayrak Grup şirketlerinin zararları yönünden eksik incelemeye dayalı bir kısmı hatalı olduğunu için, zararlarımızın tam tespiti ve karşılanması için, kararı istinaf edip hukuki mücadelemize devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.